linh kien vi tinh gia re
Giá thị trường: Liên Hệ VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 44,000 VNĐ VNĐ
Sản Phẩm: Linh Kiện Máy Tính

CPU P4 3.2 -1M-----socket  775         CŨ KO FAN   44,000 1T
CPU E 2140--socket  775         CŨ KO FAN   66,000 1T
CPU E 2160--socket  775         CŨ KO FAN   72,000 1T
CPU E 2180--socket  775         CŨ KO FAN   83,000 1T
CPU E 2200--socket  775         CŨ KO FAN   110,000 1T