Ram laptop, ram 1GB laptop,DDR2 laptop,DDR3 laptop, ram cũ
Giá thị trường: 230,000 VNĐ VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 116,000 VNĐ VNĐ
Sản Phẩm: Linh Kiện Máy Tính